Create Account
Add to Favourites

Mai Xep Thanh Hai

Member since: 6th Jan 2019
Location: Ấp 4, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Occupation: lắp đặt mái xếp di động
Interests: kiến trúc
Website: https://maixepthanhhai.com/
Bio: Công Ty Mái xếp Thanh Hải là một công ty hàng đầu tại TP.HCM trong lĩnh vực cơ khí mái che với một số dịch vụ chính: Dịch vụ thiết kế mái xếp, Mái hiên, Mái bạt xếp, Mái hiên di động, Mái vòm, Mái che, Dù che nắng, Bạt che, Nhà vòm...
Social Networks:

Gallery Stats

Number of photos: 6 Number of likes: 0
Last update: 4 months ago Number of comments received: 0
Number of views: 2 Number of comments posted: 0

Mai Xep Thanh Hai's Favourites